Oriveden Eräjärvellä hyvä metsätila kaupan. 
Tilan kehitysluokkajakauma on tasainen, kasvatusmetsiin painottuva. 
Tilalla on tuore hakkuualue, jolla on yhä hakkuutähteet ajamatta.
Tästä metsätila hyvillä kasvupohjilla ja tieyhteyksillä, näin isoja metsätiloja on harvoin Orivedellä kaupan.

Käy tutustumassa!
 

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

TIlan alueella ei ole oikeusvaikutteista asema- tai yleiskaavaa.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Tila ei rajoitu rantaan.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Metsätiet rasittaa, ks. kiinteistöreksiteriote ja -kartta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistö myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Metsätietä, tiemaksu Levässuontielle 71,30€ ja Vähäjärventielle 14,90€ (2018)

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin vesialueisiin. Ks. kiinteistörekisteriote.