Oriveden Nuottajärvellä taimikkovaltainen metsätila. Tilalla on n. 400 metriä kauniin Nuottajärven rantaviivaa.
Tästä saa hyvän ja reilun kokoisen metsätilan vaikka ensimmäiseksi metsätilaksi.
 

Kaava Kaava laadinnassa » Lisätietoja

Laadinnassa olevassa rantayleiskaavassa ei ole osoitettu kiinteistölle rantarakennuspaikkoja.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Oriveden kaupunki

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Tierasitteet, ks. kiinteistöreksiteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistö myydään kaikista kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus selvitetään maanmittarilta, varmistetaan tänne lähiaikoina. Tiemaksu Pajukannan/Neulaniementielle 48,40 €.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin vesialueisiin ja venevalkamaan.