Oriveden Pitkäjärvellä, Karttimin metsätien varressa kasvatusmetsävaltainen metsätila.
Tilan kokonaispuusto on arviokirjan mukaan 755m3.
Tila muodostuu kiinteistöstä ja määräalasta. Kiinteistön 562-420-2-29 Pentinvuori, koko on 0,98 hehtaaria ja määräalan tilasta 562-419-11-0 Pentinvuori noin 8,1 hehtaaria.

Tilalle on hyvät kulkuyhteydet, metsätien kulkiessa sen laitaa ja osittain läpi.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kiinteistön alueella ei ole voimassaolevaa asema- tai yleiskaavaa

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Merkittävimmät tierasitteet löydät kiiinteistörekisterikartasta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohde myydään kaikista kiinnityksistä ja panttivastuista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Karttimin metsätietä. Tiemaksua kannetaan tiekunnalta tarvittaessa

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräala saa pinta-alansa mukaiset osuudet yhteisiin alueisiin.