Oriveden Västilässä noin 21 ha suuruinen taimikkovaltainen metsätila. Tilalla on hyvät kasvupohjat ja metsätie kulkee tilan päässä.
Tilalla on taimikonhoitotöitä, mutta niitä on huomioitu arviossa.
Tästä todella hyvä metsä, jonka saa raivaustöillä hyvään kasvukuntoon.


 

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kiinteistön alueella ei ole asema- tai yleiskaavaa.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistö ei rajoitu rantaan.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Metsätie rasittaa tilaa toisesta päästä.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kiinteistöön kohdistuu yksi panttikirja suuruudeltaan 8500 €. Panttikirja luovutetaan ostajalle kaupantekotilaisuudessa panttivastuista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Västilänkankaantieltä. Rauhalantien tiemaksu noin 25€/vuosi.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin vesialueisiin on. Ks. kiinteistörekisteriote.