Längelmäen (Orivesi) Västilässä reilun 15 hehtaarin taimikkovaltainen metsätila.
TIlalla on jonkin verrran hoitotöitä ja hirvituhoja, mutta niiden vaikutus on huomioitu arviossa.
Tästä hyvä tila vaikka ensimmäiseksi metsäpalstaksi.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kiinteistön alueella ei ole asema- tai yleiskaavaa.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistö ei rajoitu rantaan.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kiinteistöön kohdistuu yksi panttikirja suuruudeltaan 8500 €. Panttikirja luovutetaan ostajalle kaupantekotilaisuudessa panttivastuista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Västilänkankaan metsätietä. Tieoikeuskartta maanmittaulaitokselta tilauksessa. Liitetään esitteeseen myöhemmin. Tiemaksu Rauhalantiehen noin 20€/vuosi

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin vesialueisiin.