Kolmesta erillisestä palstasta koostuva taimikkovaltainen metsätila hyvillä kulkuyhteyksillä.

Kolmesta erillisestä palstasta koostuva taimikkovaltainen tila Piipsjärven Honkarannalla.  Taimikot on viljelty asianmukaisesti ja onnistuneesti, mutta ovat hoidon tarpeessa. Puustoa heti hakattavissa noin 500 m3. Arolantien varressa sijaitseva palsta kuuluu Piipsjärvi-Lehtopään osayleiskaava-alueeseen kaavamerkinnöillä maatalosualue ja maa- ja metsätalousvaltainen alue. Viiltolassa sijatsevaa palstaa on hoidettu Lumimetsäntieltä lähtevän talvitien kautta, mutta palstalle ei ole kiinteistötietojärjestelmässä näkyvää tieoikeutta.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Piipsjärvi-Lehtopään osayleiskaava

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen ja -kartan mukaiset

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaan. Kuuluvat kauppaan.