Myytävänä Oulaisten Likalanperällä metsätila, jolla sijaitsee vanha maalaistalo piharakennuksineen sekä peltoa. Tarjouksen voi tehdä kahdessa osassa, jolloin Paskoja jakaa kiinteistön kahdeksi määräalaksi. Hintapyyntö pelkkää metsää sisältävästä Paskojan itäpuolesta on 79 000 euroa ja metsää, peltoa sekä rakennuksia sisältävästä länsipuolesta on 57 000 euroa.

Myytävänä Oulaisten Likalanperällä yhtenäinen metsätila. Tilan halkaisee Paskoja, jonka yli on rakennettu kiviluiska, joka mahdollistaa kuorma-autoliikenteen talviaikaan. Tilan läpi kulkee vasta paranneltu penkkatie.

Tilasta voi tehdä tarjouksen joko koko kiinteistöstä tai Paskojan itäpuolisesta määräalasta ja länsipuolisesta määräalasta erikseen. Rakennukset sekä pellot sijaitsevat länsipuolella. Peltoa on noin 9,35 ha. Pellot eivät ole EU-tukikelpoisia. Kiinteistöllä on sähköliittymä, muttei vesiliittymää. Kiinteistöllä on kaivo.

Metsäarvio on tehty kahdessa osassa. Länsipuolen arvio on nimetty Tuomaalaksi ja itäpuolen arvio Ojantakaseksi. Hintapyyntö Paskojan itäpuolesta on 79 000 euroa ja länsipuolesta on 57 000 euroa.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset