Ylkiimingin Juoplilla sijaisteva yhteismetsän tila. Erittäin hyvällä sijannilla oleva hyvä puustoinen tila. Tilalla on keskeneräinen ojitushanke, hankkeesta tulee nettona kustannuksia vielä 3.654,10 euroa. Ojitusalueilla on myös hakkuusopimus Otson kanssa, hakkuusopimus päättyy 21.11.2021 (suoalueita, ei pystyttäne hakkaamaan korjuuajan puitteissa). Tilalle kulkevaan metsätiehen alustavasti suunnitteilla perukunnostus.

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasite

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole