Makumäentien läheisyydessä hyvänkokoinen, mäntyvaltainen metsätila enimmäkseen turvemaapohjalla. Puustoa noin 3000 m3

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Joensuun seudun yleiskaava 309-V21208Y12.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kuviolla 15 uudistamisvelvoite (0,7 ha).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Makumäentie.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Ks. kiinteistörekisteriote.