Padasjoen kunnan Nyystölän kylässä sijaitseva Uusitalo-niminen kiinteistö Rn:o 3:41 (kiinteistötunnus 576-410-3-41). Kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan 12,100 hehtaaria.

Erittäin rehevillä kasvupohjilla sijaiseva taimikkovaltainen metsätila. Osa kuvioista on vanhaa peltoa. Kuvioilla 3 ja 5 on metsälain arvokas elinympäristö (puro/noro). Kiinteistöllä on lisäksi vanhat huonokuntoiset ja asuinkelvottomat maatilan rakennukset. Kiinteistöllä on oma kaivo (veden laatua ei ole tutkittu) sekä sähköliittymä, joka siirtyy kaupanteossa ostajalle. Rakennukset myydään purkukuntoisina.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Palvaanojan yksityistie, viimeisin tiemaksu 171 €

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 576-410-876-1 Yhteinen maa-alue 576-410-878-7 Yhteinen venevalkama 576-410-878-8 Lepänkärnän venevalkama 576-410-878-11 Suopalsta 576-410-878-12

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta