Noin 34,5 ha isohko metsätilakokonaisuus Paimion Sairaalan ympäristössä erinomaisella sijainnilla. Tilakokonaisuus koostuu neljästä eri tilasta/määräalasta, jotka yhdessä muodostavat ison, lähes yhtenäisen kokonaisuuden. Määräalalla on pääosin varttunutta kasvatusmetsää ja uudistuskypsää metsää (yht. 28,9 ha), joten puuta ja metsänhoitoa riittää. Alueella on hyvä tiestö. Osa alueesta on kaavoitettu yleiskaavassa pientaloalueeksi. Todella mielenkiintoinen ja monipuolinen kohde ja mainio sijoituskohde tulevaisuuteen. Kohteeseen kannattaa ehdottomasti tutustua myös paikan päällä!

Tarjouskilpailu on päättynyt.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Vistan osayleiskaava. Ks. linkki http://www.paimio.fi/files/451/Vistan_OYK_EHDOTUS_hyvaksytty_13.12.2012_1_10000_.pdf. Kohdealueella tarvitaan maisematyölupa hakkuisiin. Kohteella seuraavat kaavamerkinnät: MY-1, VL, AP ja PY (ks. kaavakartta --> linkki).

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

1) Tavallisia tierasitteita; yksityistiet 2) Maantien suoja-alueet Ks. karttaotteet; Ladattavat aineistot

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole