Hyväpuustoinen pieni määräala Marjoniementien varressa. Pääosin varttunutta kasvatusmetsää. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Marjoniementie

Osuus yhteisiin Ei ole