Noin 18 hehtaarin suuruinen puustoinen määräala Tunturivuorentien varrella Parikkalassa.

Puusto pääasiassa varttunutta kasvatusmetsää mutta myös nuorta kasvatusmetsää ja uudistuskypsää metsikköä.
Hyvät tieyhteydet! 
Kannattaa käydä paikan päällä tutustumassa kohteeseen!

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava (580-08042003-4). Hyväksymis-/vahvistamispvm: 8.4.2003.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Ei rantaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita ja voimansiirtolinja. Tarkemmin koko tilan karttaote ja kiinteistörekisteriote (liitteet)

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tarkemmin koko tilan karttaote ja kiinteistörekisteriote (liitteet). Tunturivuorentie kulkee tilan poikki. Ei kulkuyhteyttä tilan mökkitien kautta tilan eteläpäähän!

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Ei ole.