Noin 10,7 hehtaarin suuruinen erittäin puustoinen (n. 2700 m3) määräala Värtsintien varrella.

Puustoltaan pääasiassa varttunutta kasvatusmetsää.
Kannattaa käydä paikan päällä tutustumassa kohteeseen!

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava (580-12122013) Kaavan arkistotunnus: MMLm/10404/423/2014. Hyväksymis-/vahvistamispvm: 12.12.2013 Voimaantulopvm: 8.5.2014.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Ei rantaa

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasite ja sähkölinja Tieoikeus (000-2009-K12357) / Leveys: 3 m. Oikeutetut: 580-432-5-7 Vehkalahti, 580-432-5-27 Kuljakko, 580-432-7-52 Suopelto, 580-432-10-5 Repola. Rasitetut: 580-432-10-7 Välimaa. Tarkemmin määräalan karttaote.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tarkemmin määräalan karttaote. Rajoittuu Värtsintiehen.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Määräalalle/ kaupankohteelle ei osuutta kiinteistön Välimaa 580-432-10-7 yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin.