Määräala on oma erillinen palsta ja se sijaitsee Teerilammentien varressa. Kohde rajoittuu noin 50 metrin matkalta Vahojärveen. Metsä on varttunutta kasvatusmetsää ja arvioitu kokonaispuusto 1000 m3 josta tukin osuus 320 m3.

Tarjoukset 25.2. mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Mahdolliseen rantarakentamisoikeuteen saa varmuuden vain hakemalla poikkeamislupaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Määräala myydään kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 581-435-876-18 Vahojärven osakaskunta