Hyväpuustoinen, hoidettu metsätila Parkanon Kuivasjärvellä. Tilalla erinomaiset tieyhteydet. 

Määräalan arvioitu kokonaispuusto metsäarvion mukaan on noin 6700 m3. Tilalla on runsaasti hakkuumahdollisuuksia. Määräala rajoittuu noin 70 metrin matkalta Valkeiseen.

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset välittäjälle 10.6. mennessä.

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Määräala myydään kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole