Reheväpohjainen ja hyvin hoidettu metsätila Uusiluomantien varressa Parkanon Kovesjoella. Tila koostuu yhdestä palstasta. Tilan arvioitu kokonaispuusto metsäarvion mukaan 2987 m3. Tilan pinta-alasta noin kolmanneksella on uudistuskypsää puustoa eli hakkuumahdollisuksia riittää. Taimikoita tilalla on myös noin kolmannes. 

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset välittäjälle 28.10. mennessä.

Ps. Tilan pellot on myytävänä erikseen määräalana. Koko tilasta metsineen ja peltoineen on ilman muuta myös mahdollisuus tehdä tarjous.

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet. Lisäksi peltomääräalalle on merkitty tierasitteet jotka näkyvät liitteenä olevasta kartasta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 581-423-876-1 Raivaluoman vedet Rekisteröintipvm: 8.6.1994 Osuuden suuruus: 0,002900 / 0,958400 2) Yhteinen maa-alue 581-431-878-7 Sannanottopaikka Rekisteröintipvm: 22.2.2003 Osuuden suuruus: 0,013334 / 0,137300