Kiinteistöllä on yleiskaavan mukainen lomarakennuspaikka.

Yhdestä palstasta koostuva metsätila, joka rajautuu länsiosasta lähes 500 metrin matkalta Saaresjärveen. Tilalla on yleiskaavan mukainen lomarakennuspaikka. Tilalle tieoikeus kahdesta suunnasta.

Metsäarvion mukaan tilalla on puustoa 2080 m3. Tilalla on tehty kunnostusojitus 2-3 vuotta sitten sekä levitetty salpietaria yli 3000 kg kuvioille 87, 98, 99 ja 100.

Hp. 68.000 euroa

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava (581-260100§8/1

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kaavassa yksi lomarakennuspaikka johon rakennustarkastaja voi myöntää suoraan luvan lomarakennukselle, saunalle ja varastolle. Rakennusoikeus yhteensä 125 m2 + 30 m2 kylmää varastoa.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tilalle tieoikeus kahdesta suunnasta. Metsähallituksen omistamaa Lähteenkankaantietä ei ole ositeltu. Metsähallitus voi tienpitäjänä laskuttaa kuljetuksista kyseisellä tiellä käyttömaksuina, kuten tiesopimuksessa on sovittu. Pohjoisesta tuleva tieoikeus ylittää puron johon omistaja on rakentanut liitteenä olevan kuvan mukaisen sillan.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 581-421-876-12 Viinikan talon vesialue