Vierekkäin sijaitsevat, hyvin hoidetut tilat Parkanon Lamminkoskella. Palokankaan metsätie kulkee tilojen poikki. Lisäksi piennartie helpottamassa hakkuu- ja hoitotöitä.

Tiloilla on tehty hiljattain kunnostusojitus sekä suoalueille kylvetty tuhkaa 50.000 kg. Harvennetut kangaskuviot lisäksi lannoitettu salpietarilla.

Arvioitu kokonaispuusto metsäarvion mukaan 6252 m3. Tiloilla hyvä kehitysluokkajakauma, tasaisesti hakkuutuloja ja myös heti hakkuumahdollisuuksia.

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset välittäjälle 7.10. mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Tilalla Jokela 1 on osuuksia yhteisiin alueisiin.