Kohde rajoittuu osittain Metsäjärveen.

Kolmesta tilasta koostuva kokonaisuus Kirjasojantien varressa. Tilat Kirjasoja 101:0 ja Kirjasoja I 103:2 ovat kokonaisia kiinteistöjä. Tila Järvenmäki 13:11 myydään määräalana, koska myyjä jättää tilalla olevan talouskeskuksen rakennuksineen itselleen noin 2,3 hehtaarin tontilla.  Tila Järvenmäki rajoittuu lounaisosasta Metsäjärveen. Kohteen  kokonaispuusto on erillisten metsäarvioiden mukaan noin 3500 m3

Mahdollisuus tehdä tarjous myös tiloittain. Tarjoukset 16.12. mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On