Pelkosenniemellä lähellä Suvannon kylää Akanvaaraan johtavalla tiellä, mukavan kokoinen metsätila. Tilan itärajaa kulkee tie.

Alueelle kohdistuu osittain yleiskaava, jossa on kaavamerkintä M = Maa- ja metsätalousvaltainen alue. Katso tarkemmin rajoitukset liitteistä. Lisäksi siellä kulkee ulkoilureitti.

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasite

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Myydään vapaana.

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole