Metsätila, jossa mukana talon pihapiiri rakennuksineen, oma lampi (4 rakennusoikeutta) sekä EU-tukikelpoista peltoa!

Perhon Jängän kylässä LEIPÄSAARI 83:0 -niminen tila, jossa metsää 35,0 ha ja talon pihapiiri rakennuksineen. Talon hirsirunko on hyväkuntoinen ja hyödynnettävissä. Lisäksi pihapiirissä ulkosauna, lato, aitta ja riihirakennus, joita voi hyödyntää varastotiloina. Sähköliittymä (3*25A) ja vesiliittymä ovat voimassa. 
Metsät ovat hyväkasvuisia, puustoisia ja ikäluokkajakautuma on tasaisesti kaikkia kehitysluokkia. Hakkuumahdollisuuksia on päätehakkuukohteissa ja jonkin verran harvennushakkuita. Taimikot pääosin hoidettuja ja hyvälaatuisia.
EU-tukikelpoista, avo-ojissa olevaa peltoa on 9,06 ha ja nykyinen vuokrasopimus päättyy tähän vuoteen, joten pellot heti käyttöön otettavissa. 
Tilan alueella on kaunis Riitalampi -niminen metsälampi. Lammen ranta-alueelle on varattu yleiskaavaan neljä rakennusoikeutta (kts. kaavaliite). 
Tila on nauhoitettu oranssilla Metsätilat -nauhalla ja tienvarressa opastekyltti.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava (584-YK16122004)

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Yleiskaavassa varattu 4 kpl RA -lomapaikan rakennusoikeuksia Riitalammin rannalle.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kts Kiinteistörekisteriote.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Myydään kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole