Kookas metsätila Perhossa.

Perhon Peltokankaalla SAARELA 7:94 -niminen metsätila, pinta-alaltaan 101,7 ha. Tilalle menee naapuritilan kanssa yhdessä rakennettu piennartasannetie. Tietä pystyy kesäaikanakin ajamaan maasturilla ja talvisaikaan hoitamaan puunkuljetukset. Tilalla puustoa yli 3000 m3, joka on valtaosin hyvässä kasvukunnossa oleva varttunutta 03-kehitysluokan kasvatusmetsää (tukkipuuosuus nousussa). Taimikoiden osuus on pieni. Hoito- ja harvennusrästejä ei suuremmin ole. Lähivuosien aikana metsänhoidollisia harvennushakkuukohteita on noin 20 ha. Ojituksia on uusittu jonkin verran, osalle aluetta kannattaisi tehdä kunnostusojitushanke ja teettää samassa yhteydessä penkkatie tilan läpi. Kangasmaiden metsäpohjat ovat perholaisiin olosuhteisiin melko reheviä (mustikkatyyppiä noin 10 ha). 
Tilalle menevä penkkatie merkitty oranssilla nauhalla ja tilan rajat Metsätilat -nauhalla. Tilan rajalla opastekyltti.
Tilaan kuuluu osuudet yhteisiin alueisiin (kts. kiinteistörekisteriote).

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

kts. kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

kts. kiinteistörekisteriote

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

kts. kiinteistörekisteriote