Perhon Porasen maantien varressa 73,6 ha määräalapalsta.
Metsäpalstalla on erinomainen sijainti, se rajoittuu maantiehen noin 750 m matkalla. Ajokelpoinen tie (Haarukkalammintie) menee palstan läpi tilan eteläosassa. Metsä-alasta valtaosa 45,5 ha on nuoria (02) kasvatusmetsiä, jotka ovat hyvässä kasvuvaiheessa. Varttunutta ja uudistettavaa metsää on 4,8 ha. Taimikoita on vain 6,2 ha. Puuston tukkipuuosuus tulee lähivuosina kasvamaan nopeasti.
Tilalle valmistui äskettäin kunnostusojitushanke, jossa ojituksia tehtiin yli 8 km.

Palsta on nauhoitettu oranssilla Metsätilat -nauhalla ja tien varressa on opastekyltit.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava (584-YK16122004)

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Myydään kiinnityksistä ja rasitteista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Palstan eteläosan läpi kulkevaan tiehen jää naapuritiloille kulkuoikeus.

Osuus yhteisiin Ei ole