Petäjävesi Kukkaro erottamaton määräala n.30 ha. Puusto n. 2420 m3. Varttunutta kasvatusmetsää n. 40 % pinta-alasta. Maapohjista n. 18 ha (VT) kuivahkoa kangasta tai vastaavaa suota ja n. 8,7 ha (MT) tuoretta kangasta tai vastaavaa suota. Varttuneissa taimikoissa raivaustarve n. 1,4 ha alueella. Hyvät metsästysmaastot.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 18.6.2019 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteesta ilmenevät kaavamerkinnät ei kohdistus kaupan kohteeseen.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Voimansiirtolinja.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieyksikkömaksu n. 35 € (v. 2018) Sydänmaan tielle. Lohkomistoimituksessa selvitetään ja määrätään tilalle tierasitteet.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 592-404-876-1 Petäjäveden jakokunta.