Petäjävesi 7,75 ha. Puusto n.1260 m3. Puustoinen pikkupalsta lähellä taajamaa, jossa kaksi kaavanmukaista erillispientalojen rakennuspaikka. Varttunutta kasvatusmetsää n. 4,3 ha. Rehevät maapohjat. Hyvät tieyhteydet. Ei rantarakentamisoikeutta.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 5.6.2019 klo 15.00 mennessä.

 

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Petäjäveden vesistöjen rantayleisaava. Kaavamerkintä (AP2): kaksi erillispientalojen rakennuspaikkaa. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden, enintään 2-kerroksisen asuinrakennuksen sekä saunarakennuksen ja talousrakennuksia. Kerrosala enintään 450 k-m2. Kaavamerkintä (M): maa- ja metsätalousvaltainen alue.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Voimansiirtolinja ja tierasitteet.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieyksikkömaksu 28,90 €, v.2019

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 592-404-876-1 Petäjäveden jakokunta.