Runsas puustoinen metsätila Petäjävedellä.

Petäjävesi Murtola 34,76 ha. Puusto n. 8170 m3.  Tilalla on paljon heti hakattavissa olevaa puustoa. Uudistuskypsää metsää n. 20 ha, kasvatusmetsiä noin 6 ha ja varttuneita taimikoita n. 8 ha. Maapohjista ravinteisuudeltaan (MT) n. 21 ha ja (VT) n. 9 ha ja (CT) n. 4 ha. Tilan keskipuusto n. 230 m3 /ha.  Näin puustoisia kohteita harvoin tarjolla.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 25.1.2022 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet ja voimansiirtolinja. ks. kiinteistörekisteriote 18.11.2021

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Lunastustoimitus 18.6.2019: Voimansiirtolinja Petäjävesi - Pyhänselkä 400 kV, koskee reuna-aluetta kuviolla 1.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Pengerjoki-Murtolan yksityistiellä. Tieyksikkömaksu 47,00 e, vuonna 2021.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 592-405-876-2 Iso-Hete ja Pieni-Hete 2) Yhteinen vesialue 592-405-876-3 Mommiojärvi 3) Yhteinen maa-alue 592-405-878-1 Soranottopaikka 4) Yhteinen vesi-alue 592-876-5-1 Kuivasmäen osakaskunta