Petäjävesi Piesalankylä 6,9 ha. Puusto n. 610 m3. Harvennettua kasvatusmetsää n. 2,9 ha. Omaa rantaviivaa tilan itä- ja länsirajalla, ei rantarakentamisoikeutta. Hyvät tieyhteydet.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 6.6.2019 klo 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaavamerkintä (M) maa- ja metsätalousvaltainen alue ks. lisätietolinkki / Petäjäveden kunnan rantayleiskaava.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tuulen yksityistiellä. Tieyksikkömaksu 31,71 €, v.2018.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 592-404-876-1 Petäjäveden jakokunta 2) Yhteinen vesialue 592-404-876-6 Hietalampi