Reheväpohjainen isohko metsätilan määräala Jäppilässä teiden varressa (Tihusniementie, Suontniementie ja Katajamäentie). Myytävä kohde on itsenäinen palsta n. 43,9 ha josta metsämaata on n. 39,6 ha. Kokonaispuusto on n. 2860 m3 (72 m3/ha metsämaalla), yleisin puulaji on kuusi ja kehitysluokista eniten on nuorta kasvatusmetsää. Puuston kasvu on keskimäärin n. 7 m3/ha/v.

Lähitulevaisuuden hakkuumahdollisuus on n. 350 m3, ellei mahdollisia uudistushakkuita aikaisteta. Raivaustöiden tarvetta 2-3 vuoden sisällä on n. 25 ha (sisältää myös kasvatushakkuiden ennakkoraivausta). Kymmenen vuoden ajalle ennustettu hakkuumahdollisuus on kaikkiaan n. 2000 m3.

Ostotarjouksen rahasumma voi olla myös vähemmän tai enemmän kuin hintapyyntö. Tarjoukset kirjallisesti/sähköisesti välittäjällea) tämän sivuston tarjouslinkin kautta,  b) sähköpostitse: henrik.roschier(at)metsatilat.fi  tai  c) kirjallisesti osoitteeseen: Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV, Seunalantie 1, 76850 Naarajärvi. Ostotarjouksia otetaan vastaan myyntiesitteessä ilmoitettuun määräaikaan asti. Saapuneet tarjoukset käydään läpi määräajan päättymisen jälkeen. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä mikä tahansa tarjous.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kiinteistö sijaitsee osittain Sorsaveden, Syvänsin ja Suonteen rantaosayleiskaavan alueella, mutta myytävä palsta pääsääntöisesti ei. Palstan eteläosa Tihusniementien varressa on kaavan reuna-alueella, jossa on merkintä M maa- ja metsätalousvaltainen alue, Maankäyttö- ja rakennuslain 72 § mukaisesti oikeusvaikutukseton (ks. kaavakarttaote). Etelä-Savon maakuntakaavaan merkityllä ohjeellisella retkeilyreitillä (rr 11.71) ei ole ollut vaikutusta metsätalouteen, ks. myyntiesitteen liitetiedot.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Ei rantaviivaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet ks. myyntiesitteen kohta Tieoikeudet sekä kiinteistörekisteriote ja -kartta. Voiman- ja tiedonsiirtolinja (Y2000-41477), Voimansiirtolinja (Y2000-41815). Kiinteistörekisteriotteessa mainittu venevalkamarasite ei kohdistu myytävälle palstalle. Vesiosuuskunnan vesijohto kulkee Tihusniementieltä alueen läpi kiinteistölle 593-452-4-62 Katajamäentiellä (merkitty sinisillä kepeillä).

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kiinteistöä rasittaa kaksi kiinnitystä, joiden määrä on yhteensä 41 023,49 euroa. Kauppahinnan maksua vastaan kiinnitykset puretaan myytävältä määräalalta, eli kaupan kohde myydään kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Ks. kiinteistörekisteriote ja -kartta: myytävää palstaa koskevat Tieoikeus (Y2001-29993) Suontniemen yt, Tieoikeus (000-2016-K34676) leveys 3 m, Tieoikeus (000-2016-K35002) leveys 8 m. Muitakin tieoikeuksia ja -rasitteita on merkitty tilalle, mutta ne koskevat muita palstoja, eivät myytävää palstaa. Tiemaksu vuonna 2018 oli 27,04 eur (Suontniemen yksityistie).

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 593-452-876-1 Tossavalansaari 1 - 4 osakaskunta