Välittäjä on lomalla 19.7.-8.8.2021. Loman aikana yhteydenotot tarvittaessa Aura Heikuralle puh. 0500 261 790 aura.heikura (at) metsatilat.fi

Mäntyvaltainen metsätila, tie kulkee tilan läpi ja kääntöpaikka välittömästi tilan vieressä. Valtaosa pinta-alasta taimikkoa, hyväkuntoiset taimikot. Vuonna 2020 on tehty kemera-tuettu taimikonhoito n. 3,5 ha (kuviolla 1). Tarkemmat metsätiedot tässä esitteessä sekä liitteinä: kuviokirja, arvio, kartat.

Tila rajoittuu Kekrinpuroon, jonka varressa oleva kuvio 8 on ympäristötukikohde (metsälain 10 § mukainen erityisen tärkeä elinympäristö, rehevä korpi).

Tila kuuluu hallinnollisesti Kirkonkylään (kiinteistötunnuksen nro 402), mutta sijaitsee Paltasella, Syrjäntieltä lähtevän metsäautotien päässä.

Kohteen hintapyyntö on 48 000 euroa. Tarjous voi olla myös vähemmän tai enemmän kuin hintapyyntö. Tarjoukset kirjallisesti/sähköisesti välittäjälle määräaikaan mennessä:    a) tämän sivuston tarjouslinkin kautta,    b) sähköpostitse: henrik . roschier (at) metsatilat . fi   tai    c) kirjallisesti osoitteeseen: Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV, Seunalantie 1, 76850 Naarajärvi. 

Ks. tarjousmenettelyn säännöt oheisesta linkistä. Tarjoukset käydään läpi määräajan päättymisen jälkeen. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä mikä tahansa tarjous.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Etelä-Savon maakuntakaava, ei kuntatason kaavaa. Maakuntakaavayhdistelmässä näkyy kohteeseen mahdollisesti vaikuttavana tekijänä Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaavaan liittyvä voimalinjan sijoitusvaihtoehto 2 (SVE2, 11.385). Merkintä on suuntaa antava, eikä sähkölinjan tarkkaa sijaintia ole tiedossa tämän myyntiesitteen laatimisajankohtana. Jos sähkölinja päätetään rakentaa SVE2:n mukaisesti, linja saattaa tulla kulkemaan osittain tilan lähellä tai mahdollisesti sen alueella (tuulivoimakaavan YVA-kartassa linjaluonnos kulkee n. 700 m päässä tilasta). Linjamerkinnän alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. Maanmittauslaitoksen sivuilla on kuulutus Niinimäen tuulivoimapuiston voimajohdon tutkimusluvasta; tämän esitteen liitetiedostona on myös kartta suunnitellun johdon keskilinjasta. Kartan mukaan johto ei kulje 500 m lähempänä Jokikangas-tilaa.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Sopimus ympäristötuesta (000-2014-K45831) voimassa 11.12.2014–11.12.2024, kemera-numero 106-25-2014-02961, puro ja rehevä korpi metsäsuunnitelmakuviolla 8 (n. 1,2 ha). Tieoikeus ja -rasite (000-2006-K31483) Syrjätie II metsätie, leveys 10 m. Tiemaksut: 164 eur/v (2020).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote: Tieoikeus ja -rasite (000-2006-K31483) Syrjätie II metsätie, leveys 10 m. Tiemaksut: 164 eur/v (2020).

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote: Yhteinen vesialue 593-402-876-5 Rusthollin osakaskunta, Yhteinen maa-alue 593-402-878-9 Venevalkama.