Kasvava metsätila Paltasella Hanhikankaantien varressa!

Metsätila Hanhikankaantien varressa Paltasella (vaikka kiinteistötunnuksen kylänumero onkin 402 Kirkonkylä). Kokonaispuusto on n. 1536 m3 (n. 60 m3/ha metsämaalla). Tila on kasvavassa vaiheessa, valtaosa pinta-alasta on iältään nuorta puustoa (taimikkoa tai kasvatusmetsää). Puuston kasvu on keskimäärin n. 6,8 m3/ha/v. Metsänhoitotöitä on odotettavissa seuraavan parin vuoden aikana n. 5 hehtaarilla (raivaustöitä n. 4 ha ja uudistamistyöt 0,7 ha). Esitetyt hakkuut painottuvat 2020-luvun puoliväliin; ks. tarkemmin kuviotiedoista. Kiinteistörekisteriotteen mukainen kokonaispinta-ala on 31,11 ha, josta 25,8 ha on metsämaata. Tilan pohjoisosa on karua maata, muutoin maapohja on tuoretta tai rehevämpää.

Huom. ostaja voi tarjota myös vähemmän tai enemmän kuin hintapyyntö.  Tarjoukset kirjallisesti/sähköisesti välittäjälle: ​ a) tämän sivuston tarjouslinkin kautta,   b) sähköpostitse: henrik.roschier(at)metsatilat.fi  tai   c) kirjallisesti osoitteeseen: Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV, Seunalantie 1, 76850 Naarajärvi.  Tarjoukset käydään läpi määräajan päättymisen jälkeen. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä mikä tahansa tarjous.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Ei rantaviivaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasite: Tieoikeus (000-2005-K30914) / Leveys: 6 m, Hanhikankaan yksityistie

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus (000-2005-K30914) / Leveys: 6 m, Hanhikankaan yksityistie. Viimeisin tiemaksu oli toimeksiantajan mukaan 83,90 euroa vuodessa.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 593-402-876-5 Rusthollin osakaskunta, Yhteinen maa-alue 593-402-878-9 Venevalkama