Pienehkö metsätila Kukonniementien varressa, lisäksi yleiskaavassa osoitettu lomarakennuspaikka Suonteen rannalla valoisassa koivikossa. Rakennusoikeus on enintään 160 kerrosneliömetriä. Kukonniementieltä kääntyvä tilatiepohja menee rakennuspaikalle asti rannan tuntumaan. Maapohja on kivistä ja kantavaa. Kohteen osoite on Kukonniementie 131, 77570 Jäppilä.

Pienehkö metsätila Kukonniementien varressa, lisäksi yleiskaavassa osoitettu lomarakennuspaikka Suonteen rannalla valoisassa koivikossa. Rakennusoikeus on enintään 160 kerrosneliömetriä. Kukonniementieltä kääntyvä tilatiepohja menee rakennuspaikalle asti rannan tuntumaan. Maapohja on kivistä ja kantavaa. Kohteen osoite on Kukonniementie 131, 77570 Jäppilä.

Kokonaispuusto on n. 830 m3, valtaosa pinta-alasta kasvatusmetsää. Harvennushakkuut on tehty ajallaan eikä uudistamatonta alaa ole; taimikon perkaustarvetta on n. 3 ha ja muuta raivausta n. 1 ha. Hakkuumahdollisuuksia tulossa enimmäkseen muutaman vuoden kuluttua, rantapuustoa hakattavissa heti käyttötarkoituksen mukaan.

Huom. ostaja voi tarjota myös vähemmän tai enemmän kuin hintapyyntö. Tarjoukset kirjallisesti/sähköisesti välittäjälle: ​a) tämän sivuston tarjouslinkin kautta, b) sähköpostitse: henrik.roschier(at)metsatilat.fi tai c) kirjallisesti osoitteeseen: Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV, Seunalantie 1, 76850 Naarajärvi.

Esitteen liitetietoja muutettu 24.8.2018: kiinteistörekisteriote ja kiinteistörekisterin kartta vaihdettu uudempiin versioihin (23.-24.8.2018). Tiedot eivät ole muuttuneet aiemmista.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Sorsaveden, Syvänsin ja Suonteen alueen rantaosayleiskaava, merkinnät: M (maa- ja metsätalousvaltainen alue), M-1 (maa- ja metsätalousvaltainen alue, jossa haja-asutusluonteinen rakentaminen on maanomistajakohtaisesti siirretty A-, AM-, EK-, RM- ja RA-alueille) ja RA/1 (omarantainen loma-asuntoalue, rakennusoikeus enintään 160 k-m2). Katso lisätietoja kaavasta sekä Suonteen vesistöstä oheisista lisätietolinkeistä.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Omarantainen lomarakennuspaikka Suonteen rannalla, rakennusoikeus enintään 160 k-m2. Rantaviivaa on n. 200 m Suonteen rannalla sekä n. 240 m Onkilammen rannalla.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Ks. kiinteistörekisteriote: tieoikeus ja -rasite Kukonniemen metsätie 10 m.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Tilaa rasittaa kiinnitys 70 000 euroa. Sähköinen panttikirja siirretään ostajan nimiin kauppahinnan maksua vastaan.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Ks. kiinteistörekisteriote: tieoikeus ja -rasite Kukonniemen metsätie 10 m. Lisäksi valmis tierunko (n. 400 m) tilan alueella kaavoitetulle rantarakennuspaikalle asti. Tiemaksut vuonna 2016 olivat n. 36 eur (Kukonniemen metsäautotie) + n. 36 eur (Maijootniemi–Salmentaus yksityistie).

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Ks. kiinteistörekisteriote: Yhteinen vesialue 593-437-876-10 Ruunalampi, Yhteinen vesialue 593-437-876-15 Sormulan osakaskunta, Yhteinen vesialue 593-876-31-1 Lapin osakaskunta (593-876-31-1, 420-876-27-1, 778-876-11-1), Yhteinen vesialue 778-876-12-1 Herrala II osakaskunta (useassa kunnassa).