Metsätila Pirttimäentien ja Valoharjuntien varressa, kokonaispuusto n. 2340 m3 (150 m3/ha metsämaalla). Varttunutta kasvatusmetsää on eniten, n. 57 % pinta-alasta. Maapohja on rehevää, puuston kasvu on n. 9 m3/ha/v. Seuraavan kymmenen vuoden ajalle arvioitu hakkuumahdollisuus on n. 1800 m3 ja raivaustöiden laajuus n. 8 ha. Katso lisää esitteen puustotiedoista sekä oheisista lisätiedoista.

Kohteella on vanha vapaa-ajan rakennus (alun perin asuinrakennus 1900-luvun alusta, kiinteistöverotustietojen mukaan kokonaisala n. 33 m2) sekä talousrakennuksia. Sähköliittymää ja vesi- tai viemärijärjestelmää ei ole. Rakennukset ovat olleet monta vuotta käyttämättöminä ja ne voivat olla lahovikaisia ja homevaurioisia. Rakennukset siirtyvät kaupassa myyjältä ostajalle ilman eri korvausta.

Ostotarjouksen rahasumma voi olla myös vähemmän tai enemmän kuin hintapyyntö.  Tarjoukset kirjallisesti / sähköisesti välittäjälle:  a) tämän sivuston tarjouslinkin kautta,  b) sähköpostitse: henrik.roschier(at)metsatilat.fi  tai  c) kirjallisesti osoitteeseen: Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV, Seunalantie 1, 76850 Naarajärvi. Ostotarjouksia otetaan vastaan myyntiesitteessä ilmoitettuun määräaikaan asti. Saapuneet tarjoukset käydään läpi määräajan päättymisen jälkeen. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä mikä tahansa tarjous.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Ei kuntatason kaavaa, mutta Etelä-Savon maakuntakaavassa tilan läheltä kulkee suuntaa antava merkintä v 11.396 päävesijohto ja runkoviemäri. Tällä hetkellä johtoja ei ole, mutta alueella on kaavamääräysten mukaan voimassa Maankäyttö- ja rakennuslain 33 § mukainen rakentamisrajoitus. (Käytännössä vesi- ja viemärilinjan mahdollinen toteutuminen voi tarkoittaa tulevaisuudessa sitä, että sen toiminta-alueella olevat asunnot voidaan velvoittaa liittymään vesihuoltoverkostoon.)

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Ei rantaviivaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeuksia ja -rasitteita, ks. kiinteistörekisteriote: Tieoikeus (000-2005-K32164) Jarmon metsätie leveys 10 m, Tieoikeus (000-2007-K3094) Nevalan yksityistie.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Yleinen tie (Pirttimäentie) jakaa tilan kahteen palstaan. Myös yksityisteihin tieoikeuksia ja -rasitteita, ks. kiinteistörekisteriote: Tieoikeus (000-2005-K32164) Jarmon metsätie leveys 10 m, Tieoikeus (000-2007-K3094) Nevalan yksityistie.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaan: Yhteinen vesialue 593-876-8-0 Karjalankylän osakaskunta, Yhteinen maa-alue 593-878-5-1 Selkäsaari ja Savisaari.

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta