Kaksi vierekkäin sijaitsevaa metsätilan määräalaa, jotka myydään yhdessä. Kohteet sijaitsevat Jäppilän pohjoisosassa Suontientaipaleen kylässä (Ruuhilammentien lähellä) Nurkkalantien varressa, tieoikeus on. Lähitulevaisuuden hakkuumahdollisuus n. 1000 m3.

Kaksi vierekkäin sijaitsevaa metsätilan määräalaa, hehtaaripuusto keskimäärin n. 110 m3/ha. Kohteet sijaitsevat Jäppilän pohjoisosassa Suontientaipaleen kylässä (Ruuhilammentien lähellä) Nurkkalantien varressa, tieoikeus on. 

Lähitulevaisuuden hakkuumahdollisuus n. 1000 m3, raivaustöitä suositeltu n. 10 hehtaarilla (sisältää myös hakkuiden ennakkoraivausta). Yleisin kasvupaikka on tuore kangas, soistunutta aluetta on vain Paaslammen rannassa sekä paikoin kohteen länsirajalla. Katso tarkemmat metsätiedot alta sekä oheisista liitteistä.

Kohde muodostuu kahdesta eri kiinteistöstä lohkottavasta määräalasta, jotka sijaitsevat vierekkäin. Määräalat myydään yhdessä. Kaupan jälkeen niistä kannattaa lohkomistoimituksessa muodostaa yksi kiinteistö, jolloin Maanmittauslaitos laskuttaa yhden toimituskulun määräalojen yhteenlasketun pinta-alan mukaan.

Kohteeseen voi tutustua omatoimisesti. Huom. Nurkkalantiellä on lukittu puomi, jonka avain sijaitsee tien vasemmalla puolella olevan vanhan ladon räystään alla (ladon portin puoleisessa nurkassa räystäslaudan alla). Puomi on lukittava ja avain palautettava paikalleen kohteelta poistuttaessa.

Ostaja voi tarjota myös vähemmän tai enemmän kuin hintapyyntö. Tarjoukset kirjallisesti/sähköisesti välittäjälle:  a) tämän sivuston tarjouslinkin kautta,  b) sähköpostitse: henrik.roschier(at)metsatilat.fi tai  c) kirjallisesti osoitteeseen: Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV, Seunalantie 1, 76850 Naarajärvi. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä mikä tahansa tarjous.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Alueella on osittain voimassa Sorsaveden, Syvänsin ja Suonteen rantaosayleiskaava (ks. liitekartta ja -tiedot). Myytävää kohdetta koskee merkintä M-1 eli maa- ja metsätalousvaltainen alue.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Tilalla Riihilampi on n. 110 m Paaslammen rantaviivaa. Ei rakennusoikeutta, alueella on rantaosayleiskaavassa merkintä M-1 eli maa- ja metsätalousvaltainen alue.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet ks. kiinteistörekisteriotteet, kiinteistökartat sekä myyntiesitteen kohta tieoikeudet. (Seuraavat Riihilampi-kiinteistön rasitteet EIVÄT koske myytäviä palstoja: Talousveden ottaminen (000-2016-K15194), Talousveden ottaminen (000-2016-K15203), Talousveden ottaminen (000-2016-K15212), Soran ottaminen (000-2016-K15369).)

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Ks. kiinteistörekisteriotteet ja kiinteistökartat. Metsäkangas: Tieoikeus (000-2005-K24295) leveys 5 m, Tieoikeus (000-2005-K24296) leveys 5 m. Riihilampi: Tieoikeus (000-2005-K24296) leveys 5 m, Tieoikeus (000-2016-K15386) leveys 3 m. Ei tiekuntaa eikä säännöllisiä tiemaksuja; tien käyttö ja hoito on perustunut suulliseen sopimiseen.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräalat saavat pinta-alansa mukaiset osuudet yhteisiin, ks. kiinteistörekisteriotteet. Metsäkangas: Yhteinen vesialue 593-876-3-1 Ruuhilampi, Yhteinen vesialue 593-876-27-1 Rummukan osakaskunta, Yhteinen vesialue 593-876-31-1 Lapin osakaskunta (593-876-31-1, 420-876-27-1, 778-876-11-1), Yhteinen vesialue 778-404-876-12 Uusi Suontienselän osakaskunta. Riihilampi: Yhteinen vesialue 593-441-876-4 Järvikylän osakaskunta, Yhteinen vesialue 593-876-3-1 Ruuhilampi, Yhteinen vesialue 778-404-876-12 Uusi Suontienselän osakaskunta.