Puustoinen metsätilan määräala Nurmirannantien varressa. Hoitorästejä ei ole; puusto on ajallaan harvennettu, joten yli puolet alasta on järeydeltään uudistuskypsää, mutta ikänsä puolesta sopii vielä kasvatettavaksikin. Käsittelyvaihtoehtoja on useita, ks. puustotiedot oheisesta kuviokirjasta. Kokonaispuusto on n. 174 m3/ha. Maapohja on pääosin kivistä ja kantavaa, mutta hakkuut on toteutettu tähän mennessä talviaikana. Tietä kannattaa vahvistaa, jos halutaan tehdä kesäaikaisia hakkuita.

Myytävä määräala tullaan lohkomaan vanhojen, paikoillaan olevien rajapyykkien mukaisesti (kyseessä on aiempi itsenäinen kiinteistö).

Kohde sijaitsee Puruveden (Suonteen) rannan tuntumassa, rantaviivaa n. 110 m. Rakennusoikeutta ei ole, mutta kovapohjainen ranta soveltuu hyvin esim. venepaikaksi.

Huom. ostaja voi tarjota myös vähemmän tai enemmän kuin hintapyyntö.  Tarjoukset kirjallisesti/sähköisesti välittäjälle: ​ a) tämän sivuston tarjouslinkin kautta,   b) sähköpostitse: henrik.roschier(at)metsatilat.fi tai   c) kirjallisesti osoitteeseen: Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV, Seunalantie 1, 76850 Naarajärvi.  Tarjoukset käydään läpi määräajan päättymisen jälkeen. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä mikä tahansa tarjous.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Sorsaveden, Syvänsin ja Suonteen rantaosayleiskaava: kohdetta koskevat merkinnät M (maa- ja metsätalousvaltainen alue) ja M-1 (alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen sekä haja-asutusluonteiseen rakentamiseen).

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Puruveden (Suonteen) rantaviivaa n. 110 m, kaavassa ei rakennuspaikkaa. Ranta on kuitenkin hyvälaatuinen ja kovapohjainen ja sopii esim. venepaikaksi. Liikuteltavan saunan tms. rakennelman mahdollisesta lupatarpeesta on kysyttävä rakennusvalvonnasta, ks. https://www.pieksamaki.fi/palvelut/rakentaminen-ja-tontit/rakennus-ym-luvat/

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet ja -rasitteet, ks. kiinteistörekisteriote: Tieoikeus (000-2005-K24295) leveys 5 m, Tieoikeus (000-2016-K38302) leveys 5 m, Tieoikeus (000-2016-K39209) leveys 4 m. HUOM. ks. kiinteistörekisterin kartasta alustava varaus tieoikeudelle kiinteistölle 593-437-10-52.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeudet ja -rasitteet, ks. kiinteistörekisteriote: Tieoikeus (000-2005-K24295) leveys 5 m, Tieoikeus (000-2016-K38302) leveys 5 m, Tieoikeus (000-2016-K39209) leveys 4 m. Ei säännöllisiä tiemaksuja, maanomistajat ovat vastanneet tien hoidosta käytön mukaan omalla kustannuksellaan. Tiekunnan perustamista voidaan tarvittaessa harkita.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 593-876-31-1 Lapin osakaskunta (593-876-31-1, 420-876-27-1, 778-876-11-1). Myytävä määräala saa pinta-alansa mukaiset osuudet yhteisiin.