Lähes puolet varttunutta kasvatusmetsää, muutama hehtaari nuorta kasvatusmetsää ja loput taimikkoa 

Antinkorven tila koostuu kahdesta palstasta, joista myynnissä etelänpuoleinen, pienempi palsta määräalana. Kasvupohja on lehtomaisesta kankaasta kuivaa kangasta vastaavaan suohon, enin osa kuitenkin hyvin tuottavaa tuoretta kangasta. Pääpuulaji on mänty. Hintapyynnön mukainen hehtaarihinta 2715 €. 

Palstasta saa hyvin tuottavan metsänhoito- ja hakkuutoimilla. Välittömät hakkuumahdollisuudet ovat n. 600 m3, kantoraha-arvo n. 11 000 € riippuen puun hintatasosta. Hakkuun edellytyksenä on ennakkoraivaus n. 8 ha alalla, kustannus n. 3000 €. Taimikonhoidon ja nuoren metsän kunnostuksen tarvetta n. 7 hehtaarin alalla. Kustannus n. 3 000 € sillä edellytyksellä, että hankkeeseen saadaan kemera-tukea. Kunnostusojitus ajankohtaista. Se on toteutettavissa hakkuiden yhteydessä. Puustossa ei ole havaittu ravinnehäiriöitä. Hoitotöiden jälkeen tehtävillä kasvatuslannoituksilla saadaan metsä parhaaseen mahdolliseen tuottokuntoon. 

Palstalle ei ole tehty tietä, mutta tieoikeus on, ks. liitteissä oleva kiinteistörekisteriote ja kartat. 

Hintansa arvoinen, tee tarjous vaikka heti!

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

ks. kiinteistörekisteriot

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

on, mutta puretaan määräalan osalta

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus on luoteesta, kantatilan suunnasta. Tietä ei ole tehty. Ks. virallinen karttaliite

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Koivujärven osakaskunta, 595-406-876-1, Virtasaari ja Petäjäsaari, yhteinen maa-alue 595-406-878-2 ja tilojen 1:13-17 yhteinen venevalkama.