Hyvien metsästysmaastojen ympäröimä metsätila taukotuvalla
 

Tilasta  lähes puolet on uudistuskypsää tai varttunutta metsää ja kolmannes varttuneita taimikoita. Puusto on kuusivaltaista, kasvupohja enimmäkseen tuoretta kangasta.  Osa tilasta boorilannoitettu. Metsätie tilan läpi. 

Puusto n. 97 m3/ha (puumäärä jaettuna tilan pinta-alalla), tukkeja puustosta n. 20 %. 

Tilalla on todennäköisesti 1800 - 1900 lukujen vaihteessa rakennettu asuinrakennus ja varasto sekä  paljon myöhemmin rakennetut sauna ja grillikota. Kauppaan sisältyy rakennuksissa oleva irtaimisto lukuun ottamatta tuvan isoa seinävaatetta. Irtaimistossa on runsaasti  maalla asumiseen ja harrastamiseen  liittyvää nykyaikaista välineistöä, huonekaluja, ladossa olevat polttopuut yms. Irtaimisto ei ole tyypillistä vanhoihin rakennuksiin kertynyttä kaatopaikkaroinaa, vaan suurin osa on asiallista, käyttökelpoista tavaraa, joka on varastoituna siististi. Aurinkopaneelit, akku lienee kohta uusittavissa. Raikas kantovesi  lähellä olevasta lähteestä, jonka seinämät  ovat elintarvikemuovista, lisäksi veden puhtaus on varmistettu suodatinkankaalla. 

Tämä on omalla tavallaan hyvin  idyllinen paikka  viettää kesäpäivää omissa oloissaan tai pitää taukoa metsätöiden lomassa. Helppo käydä tutustumassa ominkin päin, mutta mielellämme näytämme rakennuksia myös sisältä. Sovithan näytöstä hyvissä ajoin. 

Tarjoukset 24.6. klo 12 mennessä, kiitos.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Heinäsuon metsätie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Saikkolanniemen osakaskunnan yhteinen vesialue 595-876-12-0

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta