2/3 nuorta kasvatusmetsää, 1/3 varttunutta kasvatusmetsää, ei rakennuksia eikä rakennuspaikkoja

Tilat sijaitsevat Pielaveden pohjoisimmassa osassa, Iisalmen rajalla. Tilat muodostavat hyvän ja selkeän kokonaisuuden.   Taimikoita ei ole ollenkaan. Puustosta suuri osa on koivukuitua. Kasvupohja tuoretta kangasta tai kuivahkoa kangasta tai näitä vastaavaa suota. 

 Tarkennus 4.6.: ajoura kasvanut  umpeen. Alkuperäinen teksti: Metsätieltä ajouraa noin 130 m ensimmäisen tilan rajalle.

Tilojen puusto yhteensä noin 135 m3/ha. Puustosta tukkeja on noin 12 %. Hintapyynnöllä hehtaarihinnaksi tulee 3482 € ja kuutiolle 24,70 €.

Odotamme tarjouksia 28.6. klo 15 saakka. 

Jos teet tarjouksen muuten kuin myyntiesitteen kautta, ota yhteyttä välittäjään vähintään vuorokautta (työpäivinä laskien) ennen  tarjousajan päättymistä. Paperille kirjoitetut tarjoukset postitetaan Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV/Metsänhoitoyhdistys Savotta ry, Sinikka Voutilainen, Laitisenmäentie 11, 73300 Nilsiä. Tarjouksen on oltava perillä viimeistään tarjouspäivänä klo 15.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kotajoen tila: tilojen Palokangas 1-39 ja Selkäydenmäki 2-25 kautta. HUOM. tiloille on kuljettu suoraan Veteläperän pohjoispuolelta, ei tilan koillispuolelta, kuten kartta näyttää tien paikaksi. Tieoikeuden leveys 6 m. Ajoura kasvanut kokonaan umpeen.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kummallakin tilalla Nousialan osakaskunnan yhteinen vesialue.