Vain metsää, ei rakennuksia, rantaa, rakennuspaikkoja. OMT-kasvupohja, varttunutta kasvatusmetsää 

Tilasta liki 60 % on varttunutta kasvatusmetsää, neljäsosa nuorta kasvatusmetsää ja päätehakkuuikäistä n. 3,6 ha, varttuneita taimikoita 2 ha. Kasvupohja  enimmäkseen tuottoisaa lehtomaista kangasta. Pääpuulaji kuusi, muutamalla kuviolla koivu. 

Boorin puute näkyy paikoin puuston laadussa. Taimikonhoito ja nuoren metsän kunnostus ajankohtaisia.

Myyjät pidättävät itselleen määräalan n. 3,2 ha, jolla ovat rakennukset. Lohkominen toteutetaan suorin rajoin, rajoja on hahmoteltu keltaisilla ja oransseilla kuitunauhoilla maastoon. Pieneltä osin määräalan raja leikkaa kuviotiedoissa esitettyjä kuvioita, joiden puustoon määrää tai alaa ei ole oikaistu kokonaisuuden kannalta vähäisen merkityksen vuoksi. Myyjät haluavat säilyttää itsellään tilan  Marininmäki-nimen.

Tilan puusto on n. 163 m3/ha, tukkeja puustosta n. 28 %. Hintapyynnöllä kuution hinnaksi tulee n. 26 €, hehtaarihinnaksi 4252 €. 

Täysosuma sinulle, joka et tarvitse rakennuksia tai rantaa.

 Tarjoukset 26.9. klo 12 mennessä, kiitos!

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kukkaromäen yksityistie, Kuusikkomäen tilalla tieoikeus

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kukkaromäen yksityistie ym.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Hiidenniemen osakaskunta 595-411-876-1