Puolet tilasta varttunutta kasvatusmetsää, ei pieniä taimikoita

Tilan puusto on sekä mäntyä että kuusta, mutta myös koivukuitua. Kasvupohjasta on  n. 2 ha lehtomaista kangasta, tuoretta kangasta  n. 6 ha ja n. 7 ha  kuivahkoa kangasta.  Hakkuumahdollisuuksia ensiharvennuksilta päätehakkuuseen. Kiireellisimpänä työnä ylispuiden poisto.   Kahdella kuviolla tarve boorilannoitukseen  yhteensä  yhdellä hehtaarilla. 

Tila on kolmessa palstassa, suurin palsta, lähes 14 ha Metsäperän metsätien päässä, n. 1,5 ha lähellä Kiuruvedentietä ja n. 100 m2 Levälahdessa, lähellä rantaa. 

Puusto arvioidulla alueella n. 154 m3 /ha, sis. latvukset ym. Puustosta on tukkeja n. 17 %. Hintapyynnöllä laskettuna kuution hinnaksi tulee n. 26 €, hehtaarihinnaksi n. 4013 €.

Hyvä kohde, kun haluat ostaa hyvässä kasvussa olevaa,  lähes kokonaan taimikkovaiheen ohittanutta metsää.

Arvio ala on 15,2 ha, kiinteistörekisterin mukaan tilan pinta-ala on 15,7 ha. Ero johtuu todennäköisesti joko vanhasta tilan mittavirheestä tai vääristymästä kartalla.  

Tarjoukset 21.2. klo 12 mennessä, kiitos. 

Huom. 18.1. päivitetty kuviotietoja lähinnä kehitysluokan osalta kolmella kuviolla. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Huom. rannan läheisyydessä on kaksi pientä palstaa.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Tieoikeuksia naapurtilojen hyväksi

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Osakkaana Metsäperän metsätiessä.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Heinämäen osakaskunnan yhteinen vesialue 595-876-4-0.