Useasta hajallaan olevasta palstasta muodostuva, kooltaan noin 66,8 ha metsätilakokonaisuus, jossa hyvät hakkuumahdollisuudet.

Tilan pinta-alasta noin 80 % on metsämaata ja loput melkein kokonaisuudessaan kitu- ja joutomaaksi luokiteltavaa suota, joka luonnonsuojelualuetta. Kohteen metsämaan maapohjat ovat valtaosaltaan ravinteisuudeltaan tuoretta kangasta, jota on noin 60 % (32,3ha) pinta-alasta. Lehtomaista kangasta on noin 11 % (5,8ha), kuivahkoa kangasta on noin 16 % (8,3 ha) ja kuivaa kangasta 13 % (7,0 ha) pinta-alasta. Turvepohjaisten maiden osuus näistä on 16 % (8,7 ha). Tilalla on mäntyvaltaista puustoa noin 6 300 m3 eli noin 118 m3/ha metsämaalla. Nykypuuston kasvu on noin 4,2 m3/ha/v. Kohteella on hyvä puusto ja kehitysluokkajakauma, josta nuorta kasvatusmetsää pinta-alasta on noin 30 %, varttunutta kasvatusmetsää reilut 20 %, uudistuskypsää metsää vajaat 15 % ja taimikoita noin 15 % pinta-alasta, jotka  varttuneita taimikoita. Hakkuumahdollisuudet ovat hyvät. Puustosta on metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa noin 3 000 m3, josta noin 1 800 m3 uudistushakkuusta. Taimikoissa lähivuosina raivattavaa on noin 8,4 ha alalla.

Tilakokonaisuuden kaikki palstat sijaitsevat hyvien tieyhteyksien varrella. Tila rajoittuu myös Porkanlammen rantaa, johon yleiskaavaan varattu yksi rakennuspaikka loma-asuntorakentamiseen.

Myyjät pidättävät tilasta itsellään noin 0,3 ha kokoisen erillisellä palstalla olevan määräalan, jossa sijaitsevat tilan rakennukset.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 23.1.2019 klo. 15.00 mennessä.

Palstoista voi jättää myös erillistarjouksia.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Alvajärven ranta- ja kyläosayleiskaava ainoastaan Porkanlammen ympäristö (ks kaavakarttaote ja kaavamerkinnät).

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kohteelle varattu yksi rantarakennuspaikka loma-asuntorakentamiseen Porkanlammen rantaan. Rakennusoikeus enintään 300 k-m2.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet ja luonnonsuojelualue (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistö kartalla). Sekä rautatiealueen suojavyöhyke (ks. rautateiden suoja-alue)

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Vuotuiset tiemaksut 20-30 € / vuosi.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 601-401-876-1 Alvajärven jakokunta 2) Yhteinen vesialue 601-401-876-8 Porkanlampi 3) Yhteinen maa-alue 601-401-878-20 Venevalkamapalsta 4) Yhteinen maa-alue 601-401-878-21 Venevalkamapalsta (Ks. kiinteistörekisteriote)