Hoidettu taimikkovaltainen metsämääräala hyvällä tieyhteydellä.

Nelostien (E75) läheisyydessä lähellä Viitasaaren kaupungin rajaa sijaitseva taimikkovaltainen noin 48,2 hehtaarin metsämääräala.

Määräalan maapohjista ravinteisuudeltaan kuivahkoa kangasta on 44 %, tuoretta kangasta 40 % ja kuivaa kangasta 16 %. Turvepohjaisia maita näistä on 17 % ja niiden vesitalous on kunnossa. Määräalalla on mäntyvaltaista puustoa reilut 1200 m3. Nykypuuston kasvu on noin 2,3 m3/ha/v. Kohteelta on viime vuonna hakattu kaikki harvennettava ja uudistettava puusto. Uudistusalat on istutettu ja kylvetty keväällä. Tilan varttuneet taimikot ovat täystiheitä ja hyvälaatuisia, eikä niissä ole välitöntä hoidon tarvetta.

Mahakallion yksityistie on kunnostettu muutamia vuosia sitten ja on hyvässä kunnossa. Määräala sijaitsee Ilosjoen tuulivoimalapuiston osayleiskaava-alueella.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 17.12.2019 klo 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Ilosjoen tuulivoimapuiston yleiskaava (ks. kaavakartta ja lisätietolinkki).

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Mahakallion yksityistie (ks. kiinteistörekisteriote).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Ei vuotuisia tiemaksuja.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Määräala ei saa osuutta yhtesiin alueisiin tai erityisiin etuuksiin.