Rehevällä maapohjalla ja hyvällä tieyhteydellä oleva 47,3 ha metsätila, jossa hyvin hakattavaa puustoa.

Tilan maapohjat ovat melkein kokonaisuudessaan tuoretta kangasta. Turvemaapohjaiseksi näistä on luokiteltu 4,1 ha. Tilalla on kuusivaltaista puustoa noin 4600 m3, josta metsäsuunnitelman mukaan heti hakattavissa noin 3300 m3. Tilan pinta-alasta vajaat 30 % on uudistuskypsää metsää. Uudistuskypsät metsät ovat paikoin pieniläpimittaista puustoa. Taimikoita pinta-alasta on vajaa puolet. Pienet taimikot on hyvin perustettu. Varttuneissa taimikoissa on hoidon tarvetta. Kuvio 64 (2,8 ha) on uudistamatta, alueelta on kerätty hakkuutähteet. Kasvatusmetsiä tilalla on vähän noin 15 % pinta-alasta. Nykypuuston kasvu tilalla on 2,1 m3/ha/v.

Tila sijaitsee hyvien tieyhteyksien varrella rajoittuen Koiravuorentiehen ja Jokivarrentiehen.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 28.2.2019 klo. 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet ja voimansiirtolinja (kiinteistörekiteriote). Lisäksi 2,8 ha lakisääteistä metsänviljelyä (kuvio nro. 64).

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kiinnitykset on. Sähköinen panttikirja siirretään ostajan nimiin rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksu noin 25 € / vuosi.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen maa-alue 601-406-878-7 Savenottopaikka 2) Yhteinen maa-alue 601-406-878-8 Kivilouhos 3) Yhteinen maa-alue 601-406-878-9 Venevajapaikka 4) Yhteinen vesialue 601-876-1-0 Pihtiputaan osakaskunta 5) Yhteinen maa-alue 601-878-3-0 Venevalkama- ja kalastuspaikka (ks. kiinteistörekisteriote).