Aktiiviselle metsänomistajalle puuhapaikka hyvällä tieyhteydellä.

Keiteleentien pohjoispuolella Palolammen rantaan noin 100 metrin matkalta rajoittuvan metsätilan maapohjat ovat pääosin kivisiä kantavia kangasmaita. Ravinteisuudeltaan niistä on tuoretta kangasta noin 40 %, kuivahkoa kangasta noin 30 % ja kuivaa kangasta noin 30 % pinta-alasta. Turvemaaksi luokiteltavia on 0,8 ha.

Tilalla on havupuuvaltaista puustoa noin 1100 m3. Pinta-alasta reilu puolet on kasvatusmetsiä ja vajaa puolet varttunutta taimikkoa. Metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavaa puustoa tilalla on harvennushakkuuna noin 120 m3. Heti tehtävää nuoren metsän ja taimikon hoitoa tilalla on runsaasti (yhteensä 15,2 ha).  Nykypuuston kasvu tilalla on noin 5,9 m3/ha/v.

Tilan tieoikeudet ja -yhteydet ovat kunnossa. Tilalla on myös osuudet hyvään yhteiseen venevalkamaan Kolimäjärven rannalla.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 17.12.2019 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Poikkeuslupaa mahdollista hakea.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksu 40,84 €/vuosi

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen maa-alue 601-406-878-6 Venevalkama 2) Yhteinen vesialue 601-876-1-0 Pihtiputaan osakaskunta (ks. kiinteistörekisteriote).