Hyväpuustoinen tila Kolimajärven rannalla.

Kolimajärven rantaan noin 500 metrin matkalta rajoittuva hyväpuustoinen 20 hehtaarin metsätila, jossa hienolla paikalla yksi yleiskaavaan varattu rantarakennuspaikka.

Tilan maapohjat ovat pääosin hyväkasvuiset. Ravinteisuudeltaan tuoretta kangasta on 55 %, kuivahkoa kangasta 38 % ja loput 7 % on kuivaa kangasta. Suota tilalla ei ole. Tilalla on kuusivaltaista puustoa vajaat 2700 m3 eli noin 135 m3/ha. Nykypuuston kasvu on noin 5,6 m3/ha/v. Tilan kehitysluokkajakaumasta yli 40 % on uudistuskypsää metsää. Kasvatusmetsiä on yli puolet pinta-alasta ja ne ovat pääsääntöisesti nuorta kasvatusmetsää, joissa hoidon tarvetta. Taimikkoa tilalla on vain 1,4 hehtaaria ja näissä taimikonhoito olisi ajankohtainen. Tilalla on heti hakattavaa puustoa noin 1600 m3.

Tilan pohjoispäähän menee huonohko tieyhteys. Tilalle kannattaisi harkita uuden metsäautotien tekemistä tilan eteläpuolelta Heinunniementieltä.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 27.5.2021 klo 15.00 mennessä.


 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Koliman rantayleiskaava (ks. kaavakartta ja lisätietolinkki).

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kiinteistölle on varattu kaavan mukaan yksi rantarakennuspaikka loma-asuntorakentamiseen. Rakennusoikeus enintään 150 k-m2 (ks. kaavakartta ja lisätietolinkki).

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeus ennen kääntöpaikkaa olevalla tontilla (ks. kiinteistörekisteriote ja toimituskartta tieoikudesta).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksu Heinunniementiestä 14,50 €/vuosi. Kohteelle menee tie rakennetun tontin (Kalluusinniemi 601-404-26-47) pihan läpi ja kohteen alueella on kääntöpaikka. Tieoikeus menee virallisesti kyseisen kiinteistön rakennusten takaa ja pihan läpi kulku on perustunut suulliseen sopimukseen (ks. toimituskartta tieoikeudesta).

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 601-876-1-0 Pihtiputaan osakaskunta 2) Yhteinen maa-alue 601-878-3-0 Venevalkama- ja kalastuspaikka (ks. kiinteistörekisteriote).