Hyvän kokoinen, hoidettu metsämääräala.

Pihtiputaan Kärväskylällä yhtenäinen noin 61,7 ha kokonaisuus, joka muodostuu kahdesta vierekkäin sijaitsevasta metsämääräalasta.

Kohteen pinta-alasta noin 75 % on ravinteisuudeltaan kuivahkoa kangasta ja noin 24 % tuoretta kangasta. Turvepohjaisia maita on noin 13 % pinta-alasta. Kitu- ja joutomaata on kohteella vain noin prosentin verran.

Tilakokonaisuuden puusto on mäntyvaltainen ja sitä on keskimäärin noin 80 m3/ha. Nykypuuston kasvu kohteella on noin 5,9 m3/ha/v. Kohteen kehitysluokkajakaumasta taimikoita on noin reilut 30 %, joista valtaosa varttuneita hyviä havupuuvaltaisia taimikoita. Taimikoista noin 8 hehtaaria on tulossa taimikonhoidon tai -perkauksen tarpeeseen. Nuorta kasvatusmetsää pinta-alasta on yli 20 %, varttunutta kasvatusmetsää yli 40 %. Mainitut kasvatusmetsät ovat hyvässä kasvukunnossa ja näistä noin puolet on viimeksi käsitelty pari vuotta sitten. Uudistuskypsää metsää kohteella on noin 3 % pinta-alasta. Puustosta on metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa noin 450 m3. Turvemaiden osalta kunnostusojitus ja terveyslannoitus olisivat ajankohtaiset. Kohteen länsipuolelle tuleva metsätieverkosto on hyvässä kunnossa.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 26.6.2019 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Leppäkankaan yksityistie ja sopimus ympäristötuesta 15.11.2030 asti (lähde noin 0,1 ha alue). ks. kiinteistörekisteriotteet ja kiinteisön karttaoteet).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Ei vuotuisia tiemaksuja.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Määräalat eivät saa osuuksia yhteisiin alueisiin tai erityisiin etuuksiin.