Nelostien (E75) itäpuolella sijaitseva Virkaselänne-nimisen metsätilan maapohjat ovat pääsääntöisesti kivisiä kantavia kangasmaita. Metsämaan osuus pinta-alasta on noin 90 % ja noin 10 % on kitu- ja joutomaata. Turvemaiden osuus pinta-alasta on noin 5 %. Ravinteisuudeltaan pinta-alasta 56 % on kuivahkoa kangasta, 35 % on kuivaa kangasta, 5 % karukkokangasta ja 4 % on tuoretta kangasta.

Tilan pinta-alasta 27 % on varttunutta hoidettua kasvatusmetsää, nuorta kasvatusmetsää on 21 % ja taimikoita 38 %. Taimikoista noin 11,8 ha on nuoria taimikoita (T1). Loput noin 7,3 ha on hyviä varttuneita männyn taimikoita, jotka ovat taimikonhoidon tarpeessa. Tilan puusto on tällä hetkellä kokonaisuudessaan vielä hyvässä kasvukunnossa, mutta osalle varttuneista kasvatusmetsistä kannattaisi harkita kasvatuslannoitus tuoton lisäämiseksi. Metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavaa puustoa tilalla on vajaat 400 m3 uudistushakkuuna. Nykypuuston kasvu on noin 2,5 m3/ha/v.

Tilan tieyhteys ja -oikeus ovat kunnossa.

Kohteella ja sen ympäristössä on erinomaiset virkistys- ja erämahdollisuudet.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 14.1.2020 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet (ks. kiinteistöreisteriote ja kiinteistön karttaote).

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Sähköinen panttikirja siirretään rasituksista vapaana ostajan tai hänen ilmoittaman tahon nimiin.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Ei vuotuisia tiemaksuja.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 601-402-876-1 Elämäjärven jakokunta (ks. kiinteistörekisteriote).