Pelto- ja metsätila Pomarkun Honkakoskella. Metsäpohjat ovat reheviä, pääosa on käenkaali ja mustikkatyyppiä. Kohteella on kolme erillistä kiinteistöä, joista voi tehdä tarjoukset yhdessä tai erikseen. Kohde on tulevaisuuden metsä, siellä on taimikoita, osa hoidettu ja osassa hoitotöitä, lisäksi nuorissa metsissä on tulossa harvennuksia. 

Tarjoukset 4.3.2018

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin Ei ole