Metsätila sijaitsee Porin Noormarkussa, Lassilassa. Runsaspuustoisen tilan pinta-alasta on puolet uudistuskypsää metsää. Metsävähennys on helppo hyödyntää nopeasti. Tilalle on hyvä tieyhteys. 

Porin Noormarkun Lassilassa sijaitseva metsätila on runsaspuustoinen. Tila-arvion mukaan tilan puuston määrä on noin 4600 kiintokuutiota ja puuston arvo on noin 175.000,- euroa. Tilan virallinen pinta-ala on hiukan tila-arvion pinta-alaa suurempi. Tilan pinta-alasta noin puolet on uudistuskypsää metsää ja kolmannes taimikoita, lisäksi on nuorta ja varttunutta kasvatusmetsää. Tilan pellot eivät ole olleet viljelyksessä pitkään aikaan ja osa niistä on taimettunut luontaisesti. Kiireelliset hakkuutarpeet löytyvät kasvatusmetsien harvennuksista ja hoitotyöt taimikoiden perkauksista. Tilan rakennukset myydään purkukuntoisina. Tieyhteydet ovat hyvät. Tilan metsävähennys on helppo hyödyntää nopeasti.

Tila myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset jätetään kiinteistövälittäjälle 16.12.2018 klo 18.00.

Myyjä hyväksyy tai hylkää tehdyt tarjoukset.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Naapuritilojen tieoikeudet rasittavat tilaa.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin Ei ole