Kehitysluokkajakaumaltaan monipuolinen metsätila sijaitsee Porin Noormarkussa. Tästä on hyvä aloittaa metsäharrastus.

Pieni metsätila sijaitsee Porin Noormarkussa.  Tilalta löytyy mukavasti kaikkia metsän kehitysvaiheita. Tilan puuston määrä on noin 635 kiintokuutiota ja puuston arvo odotusarvoineen noin 25.000,- euroa. Taimikoiden arvo on noin 3.000,- euroa. Puusto on havupuuvaltainen. Tilalle on tieoikeus, katso reitti erillisestä tieoikeuskartasta.

Tila myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset jätetään kiinteistövälittäjälle 27.10.2019 klo 18.00 mennessä.

Myyjä hyväksyy tai hylkää tehdyt tarjoukset. 

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tilale on tieoikeus. Tieoikeuden sijainti selviää erillisestä tieoikeuskartasta.

Osuus yhteisiin Ei ole